Wie kan er nier doneren?

Bij levende donatie gelden strenge voorwaarden. De arts wil zeker weten dat het veilig is voor de donor. Een belangrijke eis is ook dat de donor de nier vrijwillig afstaat.

Wilt u een nier doneren? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.

  • U bent wilsbekwaam. Dat betekent dat u zelf de beslissing kunt nemen.

  • U bent gezond genoeg om een nier te kunnen geven.

Gezond genoeg om te doneren

Voor de donatie wordt uw gezondheid uitgebreid onderzocht. Een arts beoordeelt of de donatie door kan gaan. Bij gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of ernstig overgewicht is dat soms niet mogelijk. De donatie levert dan te veel risico voor u op. Het kan ook dat u eerst een behandeling moet ondergaan. Dat is bijvoorbeeld zo bij een overdraagbare infectie. De donatie wordt dan uitgesteld.

Geen maximumleeftijd voor donoren

Er is geen maximumleeftijd voor nierdonoren. Zolang u maar gezond genoeg bent om een nier af te kunnen staan.

Zwangerschap na donatie

Hebt u als vrouwelijke donor een kinderwens? Dan is het verstandig om dit te melden bij het transplantatiecentrum. U kunt ook eerst met uw eigen arts overleggen. De kans om zwanger te worden verandert niet na een nierdonatie. Maar in het eerste jaar na de donatie is het beter om niet zwanger te worden.

Een vrijwillig besluit

Verder is het belangrijk dat u vrijwillig besluit om een nier af te staan. U mag niet onder druk zijn gezet. U hoeft zich niet verplicht te voelen om te doneren. Alleen u kunt beslissen of u de donatie door wilt zetten.

U  mag ook geen geld of cadeaus krijgen voor de nier. Het verkopen van een nier is niet toegestaan in Nederland. De transplantatiecentra letten erop dat dat niet gebeurt. Daarom wordt ook altijd naar uw motivatie gevraagd. 

Mag nierdonatie van uw geloof?

Misschien weet u niet of donatie mag van uw geloof. Veel religies staan positief tegenover orgaandonatie en transplantatie. Orgaandonatie wordt bijvoorbeeld gezien als middel om iemands leven te redden. Maar er zijn ook stromingen die hier anders tegenaan kijken.

Hebt u twijfels over orgaandonatie? Bespreek dit onderwerp dan met een geestelijk leider of met iemand die uw geloofsovertuiging deelt. Ook kunt u het antwoord zoeken in religieuze teksten. Houd er wel rekening mee dat deze teksten vaak op meerdere manieren zijn uit te leggen.